odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Poučení o odstoupení. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: shop.martinvinar.cz

Společnost: Martin Vinař

Se sídlem: SNP 28, 46601 Jablonec nad Nisou

IČ: 66644283

E-mailová adresa: martin.vinar@icloud.com

Telefonní číslo: +420 602 10 20 69

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání .............................. datum obdržení ..........................................
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem : 
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V  ....................................., Dne ..................................

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.